Pictura is een eigentijdse kunstinstelling met meer dan 100 leden - kunstenaars uit zowel Dordrecht en de regio als daarbuiten. Het heeft een podiumfunctie voor het tonen van hedendaagse kunst en is gesprekspartner bij de ontwikkeling van het lokale kunstbeleid en de belangenbehartiging van kunstenaars. Pictura is gehuisvest in een monumentaal pand in het centrum van DordrechtIn het gebouw bevinden zich een drietal tentoonstellingsruimtes, een sociëteitsruimte en een goed geoutilleerde grafische werkplaats. Er zijn in het gebouw 13 ateliers in gebruik. Per jaar worden er meer dan twintig tentoonstellingen georganiseerd, waaronder de jaarlijkse ledententoonstelling en zijn er allerlei activiteiten zoals lezingen, muziek- en filmavonden.

Het 'Teekengenootschap Pictura' werd in 1774 opgericht door een aantal in Dordrecht wonende kunstenaars. Door de jaren heen zijn tal van kunstenaars uit Dordrecht en van daarbuiten lid geweest van de vereniging.